Hebbes! Kindercoaching

Reflexintegratie behandeling en begeleiding bij leer-en gedragsuitdagingen!

Hebbes!
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
© 2019 Kindercoaching Hebbes!

Het Gezins-Numeroscoop!

Wilt u zelf ervaren wat een persoonlijke Gezins-Numeroscoop voor U en Uw gezin kan

betekenen?

Of heeft U een vraag over Uzelf met betrekking tot loopbaanplanning, persoonlijke

ontwikkeling of relaties dan kunt u daarvoor een Persoonlijke Numeroscoop ontvangen.

Neem dan hier contact op!

Waarom is een Gezins-Numeroscoop

waardevol voor U?

Het Gezins-Numeroscoop vertelt iets over alle persoonlijkheden binnen het gezin. Wat iedereen te leren heeft en op welke manier. Alle interacties die plaatsvinden tussen hen, vormen (onbewuste) patronen die kunnen worden herkend met behulp van de getallen. Bewust of onbewust hebben deze patronen invloed op alle keuzes die gemaakt worden in het hier en nu. Het Gezins-Numeroscoop kan veel verschillende vragen beantwoorden en/of bevestigen. Het is een waardevol instrument. Deze nieuwe of juist heel herkenbare informatie kan rust en nieuwe inzichten brengen. Ouderschap is het mooiste wat er is maar gaat óók gepaard met twijfel, angst en onzekerheid. Doe ik het goed? Krijgt mijn kind wat hij nodig heeft? Waarom is hij/zij altijd zo….? Hoe moet ik daar mee omgaan? Je kunt als ouder veel vragen hebben. Sommige vragen lossen zich in de loop van de tijd vanzelf op. Sommige vragen hebben een ander kijk nodig op de situatie. De Numeroscoop geeft je dan een frisse blik op wat eerst misschien een blinde vlek was. Ook als je niet op zoek bent naar antwoorden kan de numeroscoop je belangrijke informatie geven. Door herkenning kun je bepaalde dingen in perspectief plaatsen of je krijgt juist de bevestiging dat je goed bezig bent.

Wat is een Numeroscoop?

Numerologie is de leer van de betekenis van de getallen. Een Numeroscoop is de berekening die gemaakt wordt, met behulp van de getallen uit iemands geboortedatum en geboortenaam, door een Numeroloog, Elk getal vertegenwoordigd een symbolische waarde. In tegenstelling tot een cijfer dat vertelt iets over een hoeveelheid. Ook de plaatsing van het getal binnen de Numeroscoop heeft een speciale betekenis. Elk getal heeft een zonnige- en een schaduw kant. We laveren (a.d.h.v. wat we meemaken, hoe we ons ontwikkelen en wat we moeten leren.) tussen deze polen in. De getallen ontcijferen voor ons o.a. de meegegeven kwaliteiten aan een persoon bij de geboorte. Welke kant van de kwaliteit ingezet wordt bepaal je natuurlijk zelf.

HET GEZINS-NUMEROSCOOP GEEFT

INZICHT IN:

Welke thema’s spelen er binnen het gezin! Welke invloed heeft de omgeving op het kind. Hoe kan jij als ouder je kind effectief ondersteunen. Wat laat het kind zien aan gedrag. Hoe denkt het kind over zichzelf? klopt dat met wat het laat zien? Wat heeft het kind nodig om evenwichtig te ontwikkelen. wat zijn de grootste hobbels waar je tegen aanloopt?

In

een

moeilijke

periode

van

mijn

leven,

stond

ik

geheel

onverwacht,

weer

alleen

in

het

leven.

Rond

deze

tijd

zat

ik

met

veel

vragen

over

mezelf,

mijn

zoontje maar ook over mijn ex partner.

Ik

kwam

toen

in

aanraking

met

het

boekje

“spelen

met

getallen”.

Er

ging

een

wereld

van

kennis

voor

mij

open!

Ik

was

meteen

gegrepen

en

wilde

alles

weten

over

Numerologie.

De

nieuwe

inzichten,

verkregen

door

de

Numeroscoop

uit

dit

boekje

hebben

mij

toen

door

deze

moeilijke

periode

heen

gesleept

en

veranderd!

Door

herkenning

van

mezelf

en

de

ander

kon

ik

met

andere

ogen

naar

de

situatie

en

naar

de

ander

kijken.

Dit

heeft

mij

toen

veel

heling

en

rust

gebracht.

Ik

had

dat

nodig

om

weer

verder

te

kunnen met mijn nieuwe leven.

Na

15

jaar

mij

verdiept

te

hebben

in

de

wereld

van

getallen

ben

ik

nog

steeds

verbaast

over

de

waarde

en de praktische toepasbaarheid van deze kennis!

© Kindercoaching Hebbes! 2019
Hebbes! Kindercoaching
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
Voor reflexintergratiebehandeling én leer- en gedragsbegeleiding.

11-3-2014

21/3
MinWaarom is een Gezins-Numeroscoop waardevol? Het Gezins-Numeroscoop vertelt iets over alle persoonlijkheden binnen het gezin. Wat iedereen te leren heeft en op welke manier. Alle interacties die plaatsvinden tussen hen, vormen (onbewuste) patronen die kunnen worden herkend met behulp van de getallen. Bewust of onbewust hebben deze patronen invloed op alle keuzes die gemaakt worden in het hier en nu. Het Gezins-Numeroscoop kan veel verschillende vragen beantwoorden en/of bevestigen. Het is een waardevol instrument. Deze nieuwe of juist heel herkenbare informatie kan rust en nieuwe inzichten brengen. Ouderschap is het mooiste wat er is maar gaat óók gepaard met twijfel, angst en onzekerheid. Doe ik het goed? Krijgt mijn kind wat hij nodig heeft? Waarom is hij/zij altijd zo….? Hoe moet ik daar mee omgaan? Je kunt als ouder veel vragen hebben. Sommige vragen lossen zich in de loop van de tijd vanzelf op. Sommige vragen hebben een ander kijk nodig op de situatie. De Numeroscoop geeft je dan een frisse blik op wat eerst misschien een blinde vlek was. Ook als je niet op zoek bent naar antwoorden kan de numeroscoop je belangrijke informatie geven. Door herkenning kun je bepaalde dingen in perspectief plaatsen of je krijgt juist de bevestiging dat je goed bezig bent. dWat is een Numeroscoop? Numerologie is de leer van de betekenis van de getallen. Een Numeroscoop is de berekening die gemaakt wordt, met behulp van de getallen uit iemands geboortedatum en geboortenaam, door een Numeroloog, Elk getal vertegenwoordigd een symbolische waarde. In tegenstelling tot een cijfer dat vertelt iets over een hoeveelheid. Ook de plaatsing van het getal binnen de Numeroscoop heeft een speciale betekenis. Elk getal heeft een zonnige- en een schaduw kant. We laveren (a.d.h.v. wat we meemaken, hoe we ons ontwikkelen en wat we moeten leren.) tussen deze polen in. De getallen ontcijferen voor ons o.a. de meegegeven kwaliteiten aan een persoon bij de geboorte. Welke kant van de kwaliteit ingezet wordt bepaal je natuurlijk zelf.

HET GEZINS-NUMEROSCOOP GEEFT INZICHT

IN:

Thema’s die spelen binnen het gezin! Invloed van de omgeving op het kind. Hoe kan jij als ouder je kind effectief ondersteunen. Wat laat het kind zien aan gedrag. Hoe denkt het kind over zichzelf? klopt dat met wat het laat zien? Wat heeft het kind nodig om evenwichtig te ontwikkelen. wat zijn de grootste hobbels waar je tegen aanloopt?
In een moeilijke periode van mijn leven, stond ik geheel onverwacht, weer alleen in het leven. Rond deze tijd zat ik met veel vragen over mezelf, mijn zoontje maar ook over mijn ex partner.

Ik kwam toen in aanraking met het boekje “spelen

met getallen”. Er ging een wereld van kennis voor

mij open! Ik was meteen gegrepen en wilde alles

weten over Numerologie. (Ik heb door de jaren

heen verschillende cursussen gedaan om mijn

kennis over de getallen te verdiepen.) De nieuwe

inzichten, verkregen door de Numeroscoop hebben

mij toen door deze moeilijke periode heen gesleept

en veranderd!

Door herkenning van mezelf en de ander kon ik

met andere ogen naar de situatie en naar de ander

kijken. Dit heeft mij toen veel heling en rust

gebracht. Ik had dat in deze periode nodig om weer

verder te kunnen met mijn nieuwe leven.

Na 15 jaar mij verdiept te hebben in de wereld van

getallen ben ik nog steeds verbaast over de waarde

en de praktische toepasbaarheid van deze kennis!

Sandy van den Heuvel