Reflexintegratie behandeling en begeleiding bij leer-en gedragsuitdagingen!

Hebbes! Kindercoaching
Hebbes!

Taal in blokjes

Wat is Taal in blokjes?

Taal-re-gels

Taal in blokjes is de schoolversie van de F&Lmethode. Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar! Taal in blokjes is een methode voor kinderen die lezen en spellen lastig (blijven) vinden. Door woorden te bouwen met gekleurde blokjes krijgen ze inzicht in de klankopbouw en schrijfwijze. Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan bij elke lees- en spellingmethode worden ingezet. Hoe een woord klinkt is erg belangrijk om te weten. Kinderen leggen daarom woorden in klankgroepen met de gekleurde blokjes. Iedere soort klank heeft zijn eigen kleur; Zo zijn er o.a de lange klanken (aa, ee, uu, oo) deze zijn geel. De tweeklanken (ei, ij, au, ou, ui, eu, ie) rood enz.. Aan het begin van de begeleiding coderen kinderen klinkers en medeklinkers, later stappen ze over op het alleen coderen van de klinkers. Na een week coderen zeggen de meeste leerlingen dat zij de kleuren al uit hun hoofd weten. Ze mogen natuurlijk wel altijd op de klankenkaart kijken. Bij het bouwen van woorden met de klankblokken worden altijd de klinkers en de medeklinkers aangegeven. Kinderen leren zo precies hoe een woord in elkaar steekt. In een later stadium leren kinderen spellingsregels toe te passen met de blokjes. Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek of meld u aan. Contact informatie klik hier.
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
© 2019 Kindercoaching Hebbes!

© Kindercoaching Hebbes! 2019
Hebbes! Kindercoaching

Wat is Taal in blokjes?

Taal in blokjes is de schoolversie van de F&Lmethode. Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar! Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan bij elke lees- en spellingmethode worden ingezet. Hoe een woord klinkt is erg belangrijk om te weten. Kinderen leggen daarom woorden in klankgroepen met de gekleurde blokjes. Iedere soort klank heeft zijn eigen kleur; Zo zijn er o.a de lange klanken (aa, ee, uu, oo) deze zijn geel. De tweeklanken (ei, ij, au, ou, ui, eu, ie) rood enz.. Aan het begin van de begeleiding coderen kinderen klinkers en medeklinkers, later stappen ze over op het alleen coderen van de klinkers. Na een week coderen zeggen de meeste leerlingen dat zij de kleuren al uit hun hoofd weten. Ze mogen natuurlijk wel altijd op de klankenkaart kijken. Bij het bouwen van woorden met de klankblokken worden altijd de klinkers en de medeklinkers aangegeven. Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek of meld u aan.
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
Taal - re - gels
Voor reflexintergratiebehandeling én leer- en gedragsbegeleiding.
Kinderen leren zo precies hoe een woord in elkaar steekt. In een later stadium leren kinderen spellingsregels toe te passen met de blokjes.
Taal in blokjes is een methode voor kinderen die lezen en spellen lastig (blijven) vinden. Door woorden te bouwen met gekleurde blokjes krijgen ze inzicht in de klankopbouw en schrijfwijze.