Reflexintegratie behandeling en begeleiding bij leer-en gedragsuitdagingen!

Hebbes! Kindercoaching

Teken Je

Gesprek

Hebbes!

Wat is Teken je gesprek?

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. Deze methode werkt goed bij kinderen (vanaf tien jaar), jongeren en volwassenen die in beelden denken. Alhoewel de methode niet specifiek voor mensen met autisme, ADHD of ADD is ontwikkeld, blijken zij zeer veel baat te hebben bij de visuele aanpak. Voor wie? Voor beelddenkers is het een uitdaging om een gesprek woord voor woord te onthouden. Vaak weten ze in grote lijnen nog wel waar het gesprek over ging, maar de details gaan gemakkelijk verloren. Door de visuele ondersteuning gaat het onthouden een stuk beter. Zo zullen ze de nieuwe inzichten, doelstellingen en acties eerder toepassen. De methode stimuleert ook het zelf oplossend vermogen van kinderen. Waarom werkt het? De kracht van de methode is dat de tekening een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de degene die het probleem ondervindt. Het kind of de jongere is hierbij onderzoeker van zijn eigen uitdaging en wordt ook als zodanig aangesproken. Er wordt door mij tijdens het gesprek geschetst en genoteerd met sprekende, logische kleuren onder andere: rood voor niet-helpende gedachten en handelingen, groen voor helpende en effectieve gedachten en handelingen. Teken je gesprek is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken. Zoals: faalangst, gedrag, piekeren en motivatie. Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan contact op voor een kosteloos oriënterend gesprek of meld u aan. Contact informatie klik hier.
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
© 2019 Kindercoaching Hebbes!

Hoe werkt het? Op een groot vel (A3) verschijnt een soort 'landkaart' van het gesprek. De kern van het probleem is in één oogopslag te zien. De methode geeft daardoor overzicht en duidelijkheid. Het biedt de mogelijkheid aan het kind of jongere om zelf tot inzichten en passende oplossingen te komen. Dit bevordert de motivatie en het zelf oplossend vermogen.
© Kindercoaching Hebbes! 2019
Hebbes! Kindercoaching

Teken Je

Gesprek

Wat is Teken je gesprek?

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kinderen (vanaf acht jaar), jongeren en volwassenen. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. De kracht van de methode is dat de tekening een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de degene die het probleem ondervindt. Het kind of de jongere is hierbij onderzoeker van zijn eigen uitdaging en wordt ook als zodanig aangesproken. Er wordt door mij tijdens het gesprek geschetst en genoteerd met sprekende, logische kleuren onder andere: rood voor niet- helpende gedachten en handelingen, en groen voor helpende en effectieve gedachten en handelingen. Na een aantal gesprekstekeningen kan de onderzoeker (het kind / jongere of volwassene) zelf zijn problemen visualiseren en oplossen. Of én wanneer de onderzoeker hiertoe in staat is, is uiteraard afhankelijk van de aard van de problemen en de vaardigheden van de onderzoeker. Teken je gesprek is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken. Zoals o.a faalangst, gedrag en piekeren.
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
Voor reflexintergratiebehandeling én leer- en gedragsbegeleiding.
Alhoewel de methode niet specifiek voor mensen met autisme, ADHD of ADD is ontwikkeld, blijken zij zeer veel baat te hebben bij de visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, profiteren van deze visuele ondersteuning.
Op een groot vel (A3) verschijnt een soort 'landkaart' van het gesprek. De kern van het probleem is in één oogopslag te zien. De methode geeft daardoor overzicht en duidelijkheid. Het biedt de mogelijkheid aan de onderzoeker om zelf tot inzichten en passende oplossingen te komen. Dit bevordert de motivatie en het zelfoplossend vermogen.